O nas

Stowarzyszenie Skuteczni dla Zabrza powstało w 2001 roku z inicjatywy obecnej prezydent Zabrza – Małgorzaty Mańki – Szulik, która jest honorową przewodniczącą.

Od samego początku Skuteczni byli blisko ludzi, a daleko od polityki, nastawiając się na propagowanie i tworzenie wartości pozytywnych. Spowodowało to, że reprezentanci bardzo wielu środowisk, fachowcy z różnych dziedzin (aktualnie ponad 100 osób) aktywnie działa, podejmując inicjatywy: społeczne, samorządowe, kulturalne, sportowe, charytatywne. Przewodniczącym Stowarzyszenia Skuteczni dla Zabrza jest Jan Szulik, sekretarzem Jan Szołtysek, a skarbnikiem Henryk Kurda.

Samorządność u źródeł

Skuteczni od samego początku wspierali  samorządność na najniższym, ale najważniejszym szczeblu, czyli  podczas organizowania się a później działania Rad Dzielnic. Zorganizowaliśmy trzy konferencje pod wspólnym tytułem „Samorządność lokalna”, które każdorazowo gromadziły w sali witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego nadkomplety społeczników. Pierwsza z udziałem Profesor Bożeny Hager Małeckiej – „Aktywność obywateli podstawą funkcjonowania samorządów”, druga z udziałem Profesora Bogdana Dolnickiego – „Podstawy konstytucyjno-prawne Rad Dzielnic” i trzecia z udziałem redaktora Grzegorza Grzegorka – „Rady Dzielnic w działaniu”. Wielu członków Stowarzyszenia aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych, mamy swoich reprezentantów we wszystkich 18 radach na terenie Zabrza. Aktywnie uczestniczymy w pracach Forum Organizacji Pozarządowych, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych. Ściśle współpracujemy z kilkunastoma zabrzańskimi stowarzyszeniami i fundacjami.

Niemal od momentu powstania staraliśmy się brać odpowiedzialność za rozwój naszego miasta. W wyborach 2002 roku nasza kandydatka Małgorzata Mańka - Szulik reprezentująca młody, ale oddolny, obywatelski ruch społeczny zajęła trzecie miejsce z niebagatelną ilością prawie 6000 głosów; wprowadziliśmy też do ówczesnej Rady Miasta Danutę Mikusz – Oslislo. Następne wybory zakończyły się pełnym sukcesem. Lider Stowarzyszenia Małgorzata Mańka – Szulik została prezydentem Zabrza, a Marianna Kaernbach, Gerd Piernikarczyk i Jan Urban wspierali ją w Radzie Miasta w realizowaniu Skutecznego Programu dla Zabrza. Miasto weszło na drogę intensywnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach. Wizja miasta nowoczesnych technologii, miasta nauki, kultury, sportu i turystyki przemysłowej była kontynuowana w następnej kadencji we współpracy ze Skutecznymi  zastępcami: Krzysztofem Lewandowskim, Januszem Pawluchem i Katarzyną Dzióbą.  Nasz Klub w Radzie Miejskiej liczył  już 13 radnych. Byli nimi: Elżbieta Adach, Łucja Chrzęstek-Bar, Marian Czochara, Grzegorz Dittrich, Krystian Jonecko, Marianna Kaernbach, Czesława Kowalczyk, Stanisława Mikulak, Krzysztof Partuś, Gerd Piernikarczyk, Anna Solecka – Bacia, Jan Urban i Joachim Wienchor.

Blisko ludzi

Stowarzyszenie podejmuje na bieżąco tematy i problemy, którymi żyją mieszkańcy Zabrza. W formie cyklu publicystycznego Kawiarenka z oknem na świat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań dotyczących niemal wszystkich aspektów życia społecznego. Począwszy od zagadnień gospodarczych (górnictwo, energetyka przyszłości), poprzez społeczne (dziecko, rola mediów dla społeczności lokalnych, opieka medyczna, nasi seniorzy) i historyczną (rola „Solidarności”, pamięć o kombatantach), po filozofię, kulturę, sport i hobby (społeczna nauka Jana Pawła II, dokonania zabrzańskich twórców, perspektywy rozwoju sportu młodzieżowego, pasjonaci są wśród nas).  Spotkania te odbywają się w różnych miejscach miasta promując jednocześnie te miejsca i ludzi z nimi związanych. Najbardziej interesujące z tego punktu widzenia Kawiarenki odbyły się w podziemiach Skansenu Królowa Luiza (z udziałem byłego wicepremiera Janusza Steinhofa) i na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (z udziałem byłego premiera Jerzego Buzka). Podejmowaliśmy także problematykę międzynarodową i ogólnopolską organizując wykłady (np. „Polska gospodarka przed wejściem do Unii Europejskiej” – z udziałem pani minister Aldony Kameli – Sowińskiej w auli Politechniki Śląskiej) i konferencje (np. I Ogólnopolska Konferencja „O naprawie Rzeczpospolitej” w Planetarium Śląskim). Często spotkania te kończą się wnioskami i propozycjami publikowanymi w mediach i przekazywanymi władzom (np. do pełnomocnika rządu ds. rodziny w sprawie organizacji czasu wolnego dla dzieci z rodzin wielodzietnych),  udzieleniem konkretnej pomocy (przekazaniem zakupionego sprzętu dla organizacji pozarządowych) lub zorganizowania imprezy (wycieczka po Zabrzu i okolicy z przewodnikiem dla seniorów).

Jeśli pomagasz …

Jeśli pomagasz innym – jesteś w pełni człowiekiem. Ta myśl towarzyszy członkom Stowarzyszenia, nie tylko w głowie i sercach, ale przekłada się na działania. Przykładem chociażby organizacja pomocy dla chorego Amadeusza (spektakl „Obraz” i aukcja malarstwa w Teatrze Nowym), akcja charytatywna „Jesteśmy z dziećmi Sri Lanki” (spektakl „Sen Nabuchodonozora” i aukcja obrazów w Teatrze Nowym), organizacja pomocy dla chorej Agnieszki (spektakl Teatru Atrum i aukcja obrazów w MOK Guido), współorganizacja bali charytatywnych na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, stała pomoc dla dzieci spędzających ferie zimowe i letnie w Centrum Organizacji Pozarządowych. Wielu Skutecznych na co dzień włącza się w różne formy pomocy organizowane przez inne organizacje i stowarzyszenia, w swoich osiedlach, miejscach pracy, jako członkowie innych stowarzyszeń. Jest to temat obecny na niemal każdym spotkaniu Skutecznych.

Kultura łagodzi obyczaje

Profil Stowarzyszenia Skuteczni dla Zabrza został określony w statucie jako społeczno-kulturalny.  Szeroko pojęta działalność kulturalna jest jednym z naszych znaków rozpoznawczych.  Dzieli się ona na inicjatywy stałe (np. tradycyjne już koncerty kolędowo-noworoczne z licznym udziałem zapraszanych gości organizowane w różnych miejscach, mocno oczekiwane wieczory artystyczne z okazji Dnia Kobiet – tradycyjnie w Kinie Roma, organizacja koncertów plenerowych w ramach Dni Papieskich na terenach wokół kościoła św. Wojciecha) i okazjonalne (organizacja wystaw rocznicowych,  koncertów i recitali zabrzańskich artystów – np. recital piosenki francuskiej Aleksandry Popławskiej w Teatrze Nowym). Skuteczni opiekują się tez różnymi amatorskimi grupami artystycznymi (np. Kabaret Bez Łysego, zespół Syndrom). Oczywiście uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych w mieście i nie tylko.