Nasze osiągnięcia

Zmiana wizerunku Zabrza w latach 2006 – 2014

W okresie prezydentury Małgorzaty Mańki – Szulik opracowana została w konsultacji z przedstawicielami wszystkich środowisk społecznych „Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020”, która na bieżąco jest aktualizowana. Jest to podstawowy dokument wytyczający kierunki działań podejmowanych przez zabrzański samorząd. Efekty widzimy wszyscy. Zabrze z miasta ciężkiego przemysłu staje się miastem medycyny, nauki, nowoczesnych technologii, miastem kultury, sportu i turystyki przemysłowej. Zabrze pięknieje, jest miejscem przyjaznym mieszkańcom, inwestorom i turystom. Trudno zmierzyć wszystkie efekty, jednak jednym z najbardziej przekonywujących wskaźników jest wzrost majątku gminy z 1.1mld zł w 2006 do 2.7 mld zł w 2013.

Poniżej przykładowe zmiany w 11 najważniejszych kategoriach.

1. Praca: poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 7 ha do 116 ha, dzięki czemu zainwestowały tam między innymi takie firmy jak Kopex, tworząc nowe miejsca pracy; sukcesywne uzbrajanie terenów; intensywna promocja terenów inwestycyjnych – w Zabrzu inwestuje między innymi IKEA; powołanie do życia spółki komunalnej Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji; ułatwienia dla przedsiębiorców koordynowane przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości; aktywnie działający Powiatowy Urząd Pracy; w efekcie spadek stopy bezrobocia z 18,6 w 2006 roku do 12,9 w 2014 roku.

2. Mieszkania: wybudowanie szeregu mieszkań komunalnych i w systemie TBS w centrum i dzielnicach; uzbrojenie terenów pod budownictwo; dopłaty do czynszów i eksploatacji dla mieszkańców o najniższych dochodach; wykup większości mieszkań pohutniczych; wdrożony program niskiej emisji (termomodernizacje, ekologiczne kotły grzewcze, solary).

3. Rodzina: wdrożony kompleksowy program pomocy rodzinie oraz programy Rodzina na 5+ i Karta Seniora; coroczna organizacja Metropolitalnego Święta Rodziny z szeregiem konkretnych inicjatyw prorodzinnych; wsparcie dla rodzin zastępczych.

4. Edukacja: zmodernizowanie wielu szkół i przedszkoli, w tym zabytkowych budynków LO I, II i III; wybudowanie trzech przyszkolnych hal sportowych; wybudowanie przedszkola w Mikulczycach; przeprowadzenie dużych projektów oświatowych jak np. „Poznaję, badam, wiem”; wyremontowanie Domu Harcerza i nowej siedziby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej; stworzenie dobrych warunków edukacji dla ZS nr 17; doposażenie wielu szkół.

5. Zdrowie: zreformowanie i oddłużenie Szpitala Miejskiego wraz z jego modernizacją i rozbudową; zmodernizowanie kilkunastu przychodni; na bieżąco prowadzone programy profilaktyczne.

6. Bezpieczeństwo: stworzenie systemu monitoringu; bieżące wsparcie dla Policji; zrealizowane programy profilaktyczne; w efekcie odczuwalna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

7. Infrastruktura: pozyskanie ponad 300 mln euro z funduszy unijnych na realizację 30 projektów infrastrukturalnych i społecznych; zrealizowana Drogowa Trasa Średnicowa ze zjazdami i nowymi rondami; zrealizowana modernizacja wodociągów i kanalizacji miejskiej I i II etap na sumę prawie 800 mln zł; sukcesywna modernizacja torowisk tramwajowych; wybudowanie drogi Nowopaderewskiego z rondem; wybudowanie kilkunastu rond i wymiana 700 tysiecy m2 nawierzchni dróg i chodników; wyremontowanie dworca kolejowego.

8. Kultura: kompleksowe modernizacje Domu Muzyki i Tańca oraz Teatru Nowego; nowa siedziba dla Filharmonii Zabrzańskiej; nowa przestrzeń wystawiennicza dla Muzeum Miejskiego (Cafe Silesia i Powstańców Śl. 3); wielkie wydarzenia dla mieszkańców np. Hity na czasie czy Festiwal Muzyki K. Pendereckiego; aktywna działalność Ośrodków Kultury; informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.

9. Turystyka: udostępnienie mieszkańcom i turystom Zabytkowej Kopalni GUIDIO bijącej rekordy frekwencji; organizacja z myślą o mieszkańcach Targów Turystyki; połączenie Muzeum Górnictwa Węglowego i Kopalni Guido w jedną, rozwojową instytucję; realizacja projektów rewitalizacyjnych na sumę ponad 100 mln zł, w tym otwarcie kompleksu hostelowo-gastronomicznego dla grup turystycznych.

10. Rekreacja: wybudowanie basenu krytego „Kopernik” i modernizacja basenu przy Placu Krakowskim; wytyczenie Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego i wybudowanie ścieżek rowerowych oraz urządzeń rekreacyjnych na wolnym powietrzu; uporządkowanie parków w centrum i dzielnicach; kompleksowy remont skweru i budowa fontanny przy ul. 3 Maja.

11. Sport: kompleksowa modernizacja Hali Pogoń i Ośrodka Janek; wybudowanie kilkunastu boisk w centrum i dzielnicach; projekt i budowa Stadionu Miejskiego im. E Pohla.