Nasz plan

 1. Praca: nowe miejsca pracy, kolejni inwestorzy, szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, rozwój innowacyjnych ośrodków badawczo-wdrożeniowych
 2. Mieszkania: budowa mieszkań komunalnych, uzbrajanie i udostępnianie gminnych terenów, wsparcie spółek komunalnych w budowie kolejnych, nowych mieszkań, kompleksowe remonty, termomodernizacja i wymiana kotłów grzewczych
 3. Rodzina: kompleksowa opieka medyczna dla młodych matek w najnowocześniejszym oddziale Szpitala Miejskiego, 100% miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, kontynuacja programów „Rodzina 5+” i „Karta Seniora”, dalsze wspieranie integracji środowisk emeryckich
 4. Edukacja: modernizacja i doposażanie kolejnych szkół i przedszkoli, powszechny dostęp do internetu, dzięki nowej sieci światłowodowej, wprowadzenie nowych, interesujących zajęć pozalekcyjnych
 5. Zdrowie: dalsza modernizacja Szpitala Miejskiego i sieci przychodni, wdrażanie społecznych programów profilaktycznych, utworzenie Innowacyjnego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego „KardioMed Silesia”
 6. Bezpieczeństwo: rozbudowa systemu monitoringu, wsparcie finansowe dla policji, realizacja programów na rzecz bezpieczeństwa i programu przeciwpowodziowego, budowa nowych zbiorników retencyjnych
 7. Infrastruktura: rozbudowa sieci komunikacyjnej i parkingów, budowa ronda Roosevelta-Piłsudskiego, przebudowa ul. Piłsudskiego, monitoring sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizacja targowisk
 8. Kultura: utworzenie Zabrzańskiego Centrum Kultury „Carbon-Art”, w skład którego wejdą: Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna i Centrum Organizacji Pozarządowych, wspieranie rozwoju kultury studenckiej
 9. Turystyka: udostępnienie zwiedzającym kompleksu turystycznego, kulturalnego i edukacyjnego „Sztolnia-Guido-Królowa Luiza”
 10. Rekreacja: 180 hektarów zrewitalizowanej przestrzeni na rekreację, ścieżki rowerowe i edukację przyrodniczą, wspieranie działkowców, wspólnie z IKEA utworzenie kompleksu rekreacyjno-handlowego
 11. Sport: dalsza rozbudowa infrastruktury sportowej, oddanie do użytku hali tenisowej oraz rozwój szkolenia dzieci i młodzieży, stała troska o ikony zabrzańskiego sportu