Aktualności

18 września w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się Konwencja Programowa. Najważniejszym punktem było wystąpienie Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza.

Dzięki zaufaniu mieszkańców od 12 lat pracuję dla zabrzan i Zabrza. Wspólnie budujemy nowoczesne i przyjazne miasto. To dla mnie najważniejszy cel. Dlatego zawsze powtarzam, że moją partią jest Zabrze.

Potwierdzam zamiar kontynuowania odpowiedzialności za rozwój Zabrza. Konsekwentny rozwój miasta, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększanie atrakcyjności Zabrza dla inwestorów i turystów to priorytetowe zadania. Temu służą realizowane projekty infrastrukturalne, ekologiczne, oświatowe, a także przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Zabrze jest ośrodkiem nowoczesnej medycyny, innowacyjnej gospodarki, nauki, kultury, sportu i turystyki industrialnej. Pamiętamy jednak, że niegdyś było centrum przemysłu ciężkiego, którego restrukturyzacja spowodowała bezrobocie przekraczające 20 proc. Teraz jest miastem rozwijającym się, przyjaznym mieszkańcom i coraz chętniej odwiedzającym nas turystom.

Mając świadomość dorobku poprzednich pokoleń wciąż chcemy wzbogacać potencjał naszego miasta. Pozyskujemy fundusze z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizację oczekiwanych przez mieszkańców zadań w ramach Planu Rozwoju Zabrza. Zrealizowaliśmy łącznie 445 projektów uzyskując 1,3 mld zł dofinansowania. Najlepszym potwierdzeniem słuszności obranej strategii jest wzrost majątku gminy z 900 milionów zł w 2006 roku, do ponad 3 miliardów zł w roku bieżącym. Oznacza to wzrost na głowę mieszkańca z 5505 zł do 17 615 zł. Jestem przekonana, że dzisiaj możemy i powinniśmy być dumni z Zabrza.

Wiele przedsięwzięć, które zmieniły oblicze miasta, już zostało zrealizowanych. Postawiliśmy sobie kolejne wyzwania, które po konsultacjach z mieszkańcami i ekspertami znalazły się w "Strategii Rozwoju Zabrza do 2030 roku". Z pewnością przyczynią się one do dalszego rozwoju. W nadchodzących wyborach będę kandydować na stanowisko Prezydenta Zabrza, aby kontynuować pracę dla naszej małej Ojczyzny.

Zaprezentowaliśmy wczoraj również kandydatów na radnych Rady Miasta Zabrze. Są to osoby energiczne, pełna zapały, merytorycznie przygotowane i doświadczone, którym z pewnością warto zaufać. Osoby, które podobnie jak ja kochają Zabrze i chcą dla niego pracować.